Lesson-1,-Grammar-Practice - Top Notch 3

0 نمایش
منتشر شده
Top Notch 3 Lesson-1,-Grammar-Practice آموزش آنلاین زبان های خارجی Online Education دوره مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان Adolescents Course این دوره ضمن آموزش مهارت های اجتماعی به فرزندان شما، هر چهار مهارت اصلی زبان انگلیس ی Listening (شنیداری)، Speaking (گفتاری) ، Reading ( درک مطلب) و writing (نوشتاری) را پوشش می دهد. برای دوره ADC که شامل ۱۶ ترم می باشد، سری کتاب های Family And Friends که مبتنی بر استانداردهای آموزشی (CEFR (Common European Framework of Reference می باشند در نظر گرفته شده ا
دسته بندی
کلیپ های آموزشی
اولین نفری باشید که دیدگاه ارائه می کند