طول چپ

21 نمایش
منتشر شده
عزا و سوگواری برای تمام اقوام ایرانی اصیل شامل مناسک خاص خود بوده و قوم لر و در این مورد خاص ممسنی ها از این قاعده مستثنی نبوده اند. یکی از مناسک عزا در ایل ممسنی، موسیقی آن بوده که آن را با نام های مختلفی چون؛ ۱-چپ ۲- وارو ۳- طول می شناسند. اینکه در ایل ممسنی موسیقی را «چپ» می خوانند، ریشه در اصالت و باور ایرانی این قوم دارد چراکه «چپ» در تقابل با «راست» می آید و راست و راستی نماد «بر محور صحیح قرار داشتن زندگی» بوده و چپ معنای «خروج هر چند کوتاه از خط روند شاد زندگی» دارد. «وارو» هم همین معنا را دارد. بدی
دسته بندی
کلیپ های هنری
اولین نفری باشید که دیدگاه ارائه می کند