معرفی اسلام| اسلام چیست؟| اسلام چیه؟| منابع اسلام|

0 نمایش
منتشر شده
کلمه اسلام از ماده س ل م گرفته شده و به معنی سلامتی و صحت و تندرستی است و بنا بر مبنای ابن فارس در معجم مقاییس اللغة معنی سلامتی و صحت در همه کلماتی که از این ریشه مشتق شده وجود دارد. مسلمان به کسی می‌گویند که با پذیرفتن دستورات اسلام به صحت و سلامتی می‌رسد؛ سُلَّم به معنی نردبان وسیله‌ای است که انسان را به سلامت به ارتفاعی می‌رساند. اما معنی اصطلاحی اسلام، یک معنای حداقلی دارد و یک معنای حداکثری؛ معنای حداقلی اسلام یعنی کسی که شهادتین را بر زبان جاری کرده و به توحید و نبوت پیامبر خاتم اقرار کرده است این شخ
دسته بندی
کلیپ های آموزشی
اولین نفری باشید که دیدگاه ارائه می کند